SMARAGD

Organizační struktura


RADA SDRUŽENÍ
Statutární orgán Smaragdu. Každý z Radních je oprávněn samostatně jednat za sdružení. V jejich pravomoci je vedle jednání navenek i svolávání Valných hromad, vedení účetnictví, a rozhodování o vnitřních záležitostech menšího významu. Radní jsou voleni jednou ročně na Valné hromadě.

 
         
  Adresa a popis MB Adresa a popis Yettiho Adresa a popis Ježka  
  MB
David Vajdík

Yetti
David Běhal

Ježek
Josef Švirák
 
 

DOZORČÍ RADA
Dozorčí, smírčí a rozhodčí orgán Smaragdu. Jeho hlavním účelem je kontrola činnosti Rady sdružení. Každý dozorčí rada může samostatně kontrolovat účetnictví, pozastavit výkon funkce kteréhokoliv z Radních, svolat Valnou hromadu, podávat zprávy o činnosti Rady apod. Dále je ale Dozorčí rada kompetentní i k rozhodování sporů mezi členy, k výkladu Stanov závaznému pro členy apod.

 

 

  Adresa a popis Jitky Adresa a popis Ati  
 
Jitka Šviráková
Aťa
Vlastimil Švirák
 
 

STRUKTURA SDRUŽENÍ